Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз 01.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба дървесина от временен склад .pdf
ДЛС Каракуз 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово ТП ДЛС Каракуз-Дулово.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни по дейности .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ система мониторинг .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма Кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Заинтересовани страни Писмо заинетресовани страни .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление Политика за управление на горите .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila sporove .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Декларация Декларация .pdf
ДЛС Каракуз 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Tsenorazpis-za-prodazhba-na-darvesina-ot-vremenen-sklad.rar
ДЛС Каракуз 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Каракуз.doc
ДЛС Каракуз 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад за ГВКС ДЛС Каракуз.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз гр.Дулово Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация списък на заинтересовани страни Уведомление до заинтерсовани страни относно информация за горите с висока консервационна стойност на територията на ДЛС Каракуз гр.Дулово.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 г. на територията на ТП ДЛС „Каракуз Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти.docx