Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

28.03.2024 ДЛС Каракуз Горскостопански дейности Свали файла
28.03.2024 ДЛС Каракуз Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Ценоразпис-продажба на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Горскостопански дейности Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Вътрешни правила корупция Свали файла
08.06.2023 ДЛС Каракуз Вътрешни правила спорове работници Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

05.03.2024 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на добита дървесина за физически лица по чл. 111 от ЗГ. Свали файла
07.02.2024 ДЛС Каракуз Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Свали файла
25.03.2022 ДЛС Каракуз Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Свали файла
01.03.2021 ДЛС Каракуз Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Свали файла
30.11.2020 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Свали файла
26.05.2020 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Свали файла
27.08.2019 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини