Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски надзирател Живко Вълчанов Иванов 0885056654
техник лесничейство Неджми Неджми 0882884459
горски надзирател Недим Галиб 0885056038
горски надзирател Рашид Рашидов 0888706902
горски надзирател Сали Ярадан 0878682312
домакин на склад Хасан Нихад 0882884460
горски стражар Мухарем Вели 0878682432
горски надзирател Сефил Талят 0878687190
горски надзирател Орхан Ариф 0878687179
горски надзирател Хасан Шакир 0876638899
горски стражар Георги Вълев Вълев 0885056454
ловен стражар Ерсин Сали Шабан 0888706904
горски стражар МКЕ Мухамер Гюнер Ружди 0878682495
горски надзирател Али Нури Кадир 0882884446
водач ССМ Дженгиз Нури Нурулла 0882884458
горски надзирател Юсуф Хамди 0888706929
техник ГС Румен Русев
Директор инж. Огнян Димитров Димитров 0889230743
Зам. директор инж. Пламен Куцаров 0889230736 plamen.kutsarov.karakuz@scdp.bg
Ръководител ЛС инж. Иван Иванов 0887795473