Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация Декларация Декларация .pdf
ДЛС Каракуз 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Tsenorazpis-za-prodazhba-na-darvesina-ot-vremenen-sklad.rar
ДЛС Каракуз 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Каракуз.doc
ДЛС Каракуз 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз гр.Дулово Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация списък на заинтересовани страни Уведомление до заинтерсовани страни относно информация за горите с висока консервационна стойност на територията на ДЛС Каракуз гр.Дулово.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 г. на територията на ТП ДЛС „Каракуз Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Резюме Резюме ГСП (1).docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика срещу корупцията при ТП ДЛС Каракуз политика срещу корупцията.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция или конфликт на интереси Vatreshni pravila korpuciq.doc