Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис от временен склад ..pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите Ценоразпис обект по чл.206.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Карта ТП ДЛС Каракуз .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад ГВКС - ДЛС КАРАКУЗ -ДУЛОВО - .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление на горите Politika-za-upravlenie-na-gorite-.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг. Doklad-i-analiz-na-sistema-za-monitoring- (1).docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловностопански план. DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДЛС Каракуз 07.06.2023 Справка за заявените количества дърва за огрев по списъци изготвени от кметовете на населени места за отоплителен сезон 2023г./2024г. Справка за заявените количества дърва за огрев. .pdf
ДЛС Каракуз 05.01.2023 Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис от временен склад ..pdf
ДЛС Каракуз 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. DLS-Karakuz 2023g..doc
ДЛС Каракуз 14.10.2022 Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис дървесина от времененен склад .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ на система за мониторинг .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите Ценорзапис обект чл. 206 от ЗГ .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис от временен склад .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите .doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Списък заинтересовани страни Списък на заинтерисовани страни . .pdf