Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. DLS-Karakuz 2023g..doc
ДЛС Каракуз 14.10.2022 Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис дървесина от времененен склад .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ на система за мониторинг .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите Ценорзапис обект чл. 206 от ЗГ .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис от временен склад .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите .doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Списък заинтересовани страни Списък на заинтерисовани страни . .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма Кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад ГВКС - ДЛС КАРАКУЗ -ДУЛОВО .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Карта ТП ДЛС Каракуз .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДЛС Каракуз 10.06.2022 Документ Информация относно снабдяването на местното население с дърва за огрев през отоплителен сезон 2022/2023г. Информация дърва за местно население 2022 .doc
ДЛС Каракуз 25.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад 2022.pdf
ДЛС Каракуз 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Каракуз Справка пчелини ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация декларация декларация.pdf
ДЛС Каракуз 01.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба дървесина от временен склад .pdf
ДЛС Каракуз 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar