Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Каракуз.doc
ДЛС Каракуз 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад за ГВКС ДЛС Каракуз.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз гр.Дулово Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация списък на заинтересовани страни Уведомление до заинтерсовани страни относно информация за горите с висока консервационна стойност на територията на ДЛС Каракуз гр.Дулово.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 г. на територията на ТП ДЛС „Каракуз Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Оценка на соц. въздействие Оценка за социално въздействие.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Резюме Резюме ГСП (1).docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС КАРАКУЗ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГВСК Доклад ГВКС ДЛС Каракуз 2015 02072018.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика срещу корупцията при ТП ДЛС Каракуз политика срещу корупцията.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация вътрешни правила за разрешаване на спорове вътрешни правила за решаване на спорове.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция или конфликт на интереси Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация декларация дългосрочна ангажираност декларация.pdf