Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16468 ДЛС Каракуз 26.08.2020 20008; 20009; срлп; Продажба на дървесина 8,245.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16433 ДЛС Каракуз 24.08.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни частии техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
16438 ДЛС Каракуз 12.08.2020 2026 ак; цр; пляс; гбр; кл; бл; срлп; здб; Добив на дървесина 168,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16417 ДЛС Каракуз 22.07.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 8,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на Моторен кораб “Диана“, Виж пълна информация
16405 ДЛС Каракуз 21.07.2020 20006; 20007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 42,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16375 ДЛС Каракуз 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ТП ДЛС – „КАРАКУЗ”- гр. Дулово Виж пълна информация
16352 ДЛС Каракуз 16.06.2020 2022; 2023; срлп; чб; пляс; цр; Добив на дървесина 44,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16313 ДЛС Каракуз 03.06.2020 2020; 2021; цр; бл; срлп; кл; пляс; гбр; мжд; Добив на дървесина 62,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16314 ДЛС Каракуз 03.06.2020 20006; 20007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 46,676.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16315 ДЛС Каракуз 03.06.2020 2 Лесокултурни мероприятия 77,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 2, с обща площ за извършване на дейността 194 дка Виж пълна информация
16316 ДЛС Каракуз 26.05.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2020 година Виж пълна информация
16282 ДЛС Каракуз 19.05.2020 2016 срлп; пляс; Добив на дървесина 6,180.66 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16283 ДЛС Каракуз 19.05.2020 20003; 20004; 20005; срлп; пляс; Продажба на дървесина 31,947.09 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16278 ДЛС Каракуз 15.05.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на царевица - реколта 2019г. Виж пълна информация
16286 ДЛС Каракуз 15.05.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 13,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи-частна държавна собственост - на Моторен кораб "Диана" и "Колесен трактор" Виж пълна информация
16217 ДЛС Каракуз 15.04.2020 2013 тп; срлп; ак; Добив на дървесина 15,174.90 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16131 ДЛС Каракуз 06.03.2020 1; тп Продажба на стояща дървесина корен 130,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16099 ДЛС Каракуз 07.02.2020 2010; 2011; 2012; ак; срлп; пляс; цр; здб; гбр; кл; Добив на дървесина 35,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16100 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20001 тп; Продажба на дървесина 49,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16101 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20002; срлп; пляс; здб; Продажба на дървесина 7,344.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация