Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4520 ДЛС Каракуз 23.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 372,142.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4515 ДЛС Каракуз 20.07.2012 Добив на дървесина 62,310.62 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4512 ДЛС Каракуз 19.07.2012 Добив на дървесина 76,953.43 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4003 ДЛС Каракуз 19.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3488 ДЛС Каракуз 08.05.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3486 ДЛС Каракуз 09.04.2012 Продажба на дървесина 783,143.24 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3492 ДЛС Каракуз 20.03.2012 Добив на дървесина 201,954.16 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3490 ДЛС Каракуз 19.03.2012 Добив на дървесина 223,146.64 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3494 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 47,270.72 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3496 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 22,819.13 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3498 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 61,212.33 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация