Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16773 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2110; срлп; тп; цр; Добив на дървесина 15,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16774 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2; Лесокултурни мероприятия 27,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 2, с обща площ за извършване на дейността 69 дка Виж пълна информация
16737 ДЛС Каракуз 10.05.2021 №21009 срлп; Продажба на дървесина 19,717.04 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16704 ДЛС Каракуз 02.04.2021 №21002; №21003; №21004; №21005; №21006; №21007; №21008; ак Продажба на дървесина 219,956.30 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16691 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2105 срлп; Добив на дървесина 4,824.90 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16692 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2107 ак; срлп; бл; цр; кл; мжд; брс; кгбр; мк; Добив на дървесина 106,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16693 ДЛС Каракуз 15.03.2021 21001 срлп; Продажба на дървесина 22,069.95 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16652 ДЛС Каракуз 22.01.2021 2101; 2102; ак; цр; брс; чдб; чрш; срлп; цр; кл; бл; брс; гбр; пляс; здб; Добив на дървесина 246,564.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16653 ДЛС Каракуз 22.01.2021 2103; тп; Продажба на стояща дървесина корен 247,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16613 ДЛС Каракуз 04.12.2020 2041; пляс; цр; мжд; кл; бл; кгбр; срлп; Добив на дървесина 30,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16601 ДЛС Каракуз 27.11.2020 2040 срлп; пляс; Добив на дървесина 7,177.86 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16559 ДЛС Каракуз 21.10.2020 2031; 2032; 2033; цр; бл; пляс; мжд; кл; кгбр; срлп; ак; Добив на дървесина 42,516.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16560 ДЛС Каракуз 21.10.2020 2034; 2035; 2036; ак; цр; мжд; кгбр; кл; срлп; здб; Добив на дървесина 52,452.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16561 ДЛС Каракуз 21.10.2020 2039; срлп; Добив на дървесина 8,982.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16562 ДЛС Каракуз 21.10.2020 20008; 20009; срлп; Продажба на дървесина 7,439.91 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16563 ДЛС Каракуз 21.10.2020 20010; срлп; пляс Продажба на дървесина 7,769.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16564 ДЛС Каракуз 21.10.2020 20011; срлп; Продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16492 ДЛС Каракуз 09.09.2020 2030; срлп; пляс; бл; цр; гбр; здб; мжд; кл; Добив на дървесина 15,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16493 ДЛС Каракуз 09.09.2020 20010 срлп; пляс; бл; Продажба на дървесина 8,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16467 ДЛС Каракуз 26.08.2020 2027 цр; бл; лдб; кл; Добив на дървесина 16,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация