Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17168 ДЛС Каракуз 19.06.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,390.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи бракувани дълготрайни материални активи и малоценни материални активи за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17163 ДЛС Каракуз 20.03.2023 2310 цр, бл, гбр, кл, пляс, мжд, срлп. Добив на дървесина 229,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17132 ДЛС Каракуз 08.12.2022 2232 ак; Добив на дървесина 61,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
17126 ДЛС Каракуз 03.11.2022 2230; 2231; цр; пляс; яв; Добив на дървесина 76,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17119 ДЛС Каракуз 23.09.2022 № 2226; № 2227; № 2228; ак; пляс; цр; срлп; гбр; мжд; кл; Добив на дървесина 75,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17103 ДЛС Каракуз 15.09.2022 1 Лесокултурни мероприятия 132,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 1 Виж пълна информация
17105 ДЛС Каракуз 22.08.2022 2221 цр; бл; кгбр; мжд; кл; пляс; гбр; срлп; Добив на дървесина 68,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17084 ДЛС Каракуз 15.07.2022 2220 пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб; Добив на дървесина 146,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17063 ДЛС Каракуз 11.07.2022 2217, 2218, 2219 ак, срлп, цр, бл, кл, яв, пляс, чб Добив на дървесина 123,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17064 ДЛС Каракуз 11.07.2022 220002, 220003 ак, срлп Добив на дървесина 261,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в горски територии собственост на Община Дулово Виж пълна информация
17055 ДЛС Каракуз 16.06.2022 № 2215; № 2216; ак; цр; срлп; бл; кл; пляс; яв; чб; Добив на дървесина 93,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17018 ДЛС Каракуз 04.05.2022 2208; 2209; Добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад до обекти по чл. 206 от ЗГ Виж пълна информация
17019 ДЛС Каракуз 04.05.2022 2210; цр; срлп; бл; Добив на дървесина 9,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17034 ДЛС Каракуз 28.04.2022 №2207; № 2211; №2212; №2213; пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб; Добив на дървесина 183,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16988 ДЛС Каракуз 15.03.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 9,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация
16944 ДЛС Каракуз 25.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 11,286.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи -Балирано сено люцерна Виж пълна информация
16940 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2205 цр; бл Добив на дървесина 22,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16941 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2206 цр Добив на дървесина 2,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16873 ДЛС Каракуз 02.11.2021 2132; 2133; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; срлп; здб; кгбр; Добив на дървесина 44,052.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16878 ДЛС Каракуз 02.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 12,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация