Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15911 ДЛС Каракуз 17.09.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 161,574.85 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15889 ДЛС Каракуз 04.09.2019 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; тп; ак; глд; ор; цр; мх; Продажба на стояща дървесина корен 152,264.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
15879 ДЛС Каракуз 21.08.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 178,099.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15851 ДЛС Каракуз 03.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „«ИЗВЪРШВАНЕ НА АГРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „КАРАКУЗ“ – ДУЛОВО Виж пълна информация
15816 ДЛС Каракуз 17.06.2019 190010 тп Продажба на дървесина 89,806.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15766 ДЛС Каракуз 15.05.2019 19008; 19009; срлп; пляс; Продажба на дървесина 44,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15719 ДЛС Каракуз 23.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
15727 ДЛС Каракуз 04.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година“ Виж пълна информация
15669 ДЛС Каракуз 22.02.2019 19006; 19007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 19,642.57 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15671 ДЛС Каракуз 13.02.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС 2019 Виж пълна информация
15655 ДЛС Каракуз 05.02.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС "КАРАКУЗ" Виж пълна информация
Процедура № 15655 на ДЛС Каракуз от 05.02.2019 е прекратена!
15628 ДЛС Каракуз 04.02.2019 190001; 190002; 190003; 190004; ак; гбр; кл; цр; срлп; здб; глд; Продажба на стояща дървесина корен 179,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15617 ДЛС Каракуз 24.01.2019 1911; 1912; срлп; цр; чдб; чрш; брс; мк; мжд; кл; гбр; пляс; яв; чб; Добив на дървесина 132,313.55 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15618 ДЛС Каракуз 24.01.2019 19005; срлп; чдб; цр; Продажба на дървесина 14,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15615 ДЛС Каракуз 11.01.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на външни гуми за МПС собственост на ТП ДЛС "Каракуз" Дулово Виж пълна информация
15613 ДЛС Каракуз 07.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС Виж пълна информация
15585 ДЛС Каракуз 19.12.2018 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; ак; срлп; пляс; цр; бл; цр; здб; гбр; мжд; кл; Продажба на стояща дървесина корен 332,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
15550 ДЛС Каракуз 12.12.2018 1901; 1902; 1903; 1904; тп Добив на дървесина 170,266.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
15511 ДЛС Каракуз 14.11.2018 1833; 1834; 1835; 1836; цр; здб; пляс; срлп; брс; гбр; кл; мжд; бл; Добив на дървесина 32,686.09 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15506 ДЛС Каракуз 08.11.2018 1830; 1831; 1832; ак; глд; кгбр; Продажба на стояща дървесина корен 65,327.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация