Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17063 ДЛС Каракуз 11.07.2022 2217, 2218, 2219 ак, срлп, цр, бл, кл, яв, пляс, чб Добив на дървесина 123,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17064 ДЛС Каракуз 11.07.2022 220002, 220003 ак, срлп Добив на дървесина 261,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в горски територии собственост на Община Дулово Виж пълна информация
17055 ДЛС Каракуз 16.06.2022 № 2215; № 2216; ак; цр; срлп; бл; кл; пляс; яв; чб; Добив на дървесина 93,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17018 ДЛС Каракуз 04.05.2022 2208; 2209; Добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад до обекти по чл. 206 от ЗГ Виж пълна информация
17019 ДЛС Каракуз 04.05.2022 2210; цр; срлп; бл; Добив на дървесина 9,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17034 ДЛС Каракуз 28.04.2022 №2207; № 2211; №2212; №2213; пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб; Добив на дървесина 183,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16988 ДЛС Каракуз 15.03.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 9,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация
16944 ДЛС Каракуз 25.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 11,286.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи -Балирано сено люцерна Виж пълна информация
16940 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2205 цр; бл Добив на дървесина 22,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16941 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2206 цр Добив на дървесина 2,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16873 ДЛС Каракуз 02.11.2021 2132; 2133; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; срлп; здб; кгбр; Добив на дървесина 44,052.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16878 ДЛС Каракуз 02.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 12,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация
16837 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; тп; ак; срлп; кгбр; Добив на дървесина 123,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16838 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2130; цр; бл; Добив на дървесина 22,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16798 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2116 меки и твърди широколистни видове Продажба на дървесина 450,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕКИ И ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Виж пълна информация
16799 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2117 цр; бл; Добив на дървесина 14,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16800 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2118; цр; Добив на дървесина 1,457.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16788 ДЛС Каракуз 27.07.2021 2115; срлп; тп; цр; пляс; Добив на дървесина 18,875.20 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16780 ДЛС Каракуз 19.07.2021 2114 цр; бл; Добив на дървесина 13,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16773 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2110; срлп; тп; цр; Добив на дървесина 15,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация