Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16131 ДЛС Каракуз 06.03.2020 1; тп Продажба на стояща дървесина корен 130,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16099 ДЛС Каракуз 07.02.2020 2010; 2011; 2012; ак; срлп; пляс; цр; здб; гбр; кл; Добив на дървесина 35,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16100 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20001 тп; Продажба на дървесина 49,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16101 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20002; срлп; пляс; здб; Продажба на дървесина 7,344.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16077 ДЛС Каракуз 21.01.2020 190016-1 срлп Продажба на дървесина 4,130.34 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16075 ДЛС Каракуз 10.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС „КАРАКУЗ” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС Виж пълна информация
16039 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 6,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на балирано сено -люцерна- 2019г Виж пълна информация
16045 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на царевица -реколта 2019г Виж пълна информация
15998 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190016 срлп; Продажба на дървесина 4,582.98 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15999 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190005; 190006; 190007; 190008; 190009; ак; тп; срлп; Продажба на стояща дървесина корен 117,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15911 ДЛС Каракуз 17.09.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 161,574.85 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15889 ДЛС Каракуз 04.09.2019 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; тп; ак; глд; ор; цр; мх; Продажба на стояща дървесина корен 152,264.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
15879 ДЛС Каракуз 21.08.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 178,099.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15851 ДЛС Каракуз 03.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „«ИЗВЪРШВАНЕ НА АГРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „КАРАКУЗ“ – ДУЛОВО Виж пълна информация
15816 ДЛС Каракуз 17.06.2019 190010 тп Продажба на дървесина 89,806.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15766 ДЛС Каракуз 15.05.2019 19008; 19009; срлп; пляс; Продажба на дървесина 44,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15719 ДЛС Каракуз 23.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
15727 ДЛС Каракуз 04.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година“ Виж пълна информация
15669 ДЛС Каракуз 22.02.2019 19006; 19007; срлп; пляс; Продажба на дървесина 19,642.57 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15671 ДЛС Каракуз 13.02.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС 2019 Виж пълна информация