ОТГОВОРЕН СЛУЖИТЕЛ ПРИ ТП ДЛС "КАРАКУЗ", КОЙТО ДА КОНСУЛТИРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОПЪЛВАНЕТО И ПОДАВАНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

03 Jul
2023
Отговорен служител при ТП ДЛС "Каракуз", който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земеделието Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
инж. Десислава Стоева-телефон за контакт 0887795468.
КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч