Отдаване под наем на поляни и ливади за стопаска 2022/2023г в ТП ДЛС "Каракуз " Дулово

10 Oct
2022
Отдаване под наем на ливади за стопаска 2022/2023г в ТП ДЛС "Каракуз " Дулово
КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч