Отдаване под наем на дивечови ниви за стопанска 2022/2023г в землище гр. Алфатар обл. Силистра

31 Oct
2022
Отдаване под наем на дивечови ниви за стопанска 2022/2023г в землище Алфатар
КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч