ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛИНИ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПРИ ТП ДЛС КАРАКУЗ

15 Jul
2019
Служителят при ТП ДЛС „Каракуз”гр.Дулово инж. Огнян Димитров – зам. директор, тел. 0889 230743, отговаря за осъществяване на комуникацията с пчеларските организации и пчеларите на територията на стопанството и ще предоставя информация за съществуващите площи от ГТ , заети с медоносна дървесна растителност, където е възможно да се поставят пчелини, при спазване на ЗГ,ЗЛОД,Зокона за пчеларството и закона за ветеринарно-медицинската дейност;.
КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч