Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ДЛС "Каракуз" гр.Дулово през 2020г.

12 Jun
2020
Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ДЛС "Каракуз" гр.Дулово през 2020г.
КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч