Новини

19 Sep
2023

отдаване под наем от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. на горскоплодни култури по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз ... виж повече

03 Jul
2023

ОТГОВОРЕН СЛУЖИТЕЛ ПРИ ТП ДЛС "КАРАКУЗ", КОЙТО ДА КОНСУЛТИРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОПЪЛВАНЕТО И ПОДАВАНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ... виж повече

12 Jun
2020

Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ДЛС "Каракуз" гр.Дулово през 2020г. ... виж повече

07 Aug
2019

Във връзка със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019г. на МЗХГ и Указания на СЦДП ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, ТП Държавно ловно стопанство „Каракуз“, гр. Дулово, разкри „Горещ телефон” – 0889230743 ... виж повече

09 Apr
2019

По инициатива на СЦДП ДП - Габрово и по случай ежегодното честване на "Седмицата на гората" беше проведено мероприятието "Лесовъд за един ден" на 08.04.2019г. и 09.04.2019г. с децата от СУ "Васил Левски" гр. Дулово, ОУ "Хр. Смирненски"гр. Дулово, Детска г ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Дулово ул. Васил Левски №22
  тел. 086422606
  факс:
  e-mail: karakuz@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч